Team 2009

Das am 3. Mai 2009 im Einsatz gestandene Team

Silvan Thoma Silvan Thoma
Projektleitung und
Web Publishing

SO Newmedia AG

Matthias Hobi Matthias Hobi
Redaktion

Freelancer

Christian Stucki Christian Stucki
Redaktion

Freelancer

René Hofstetter René Hofstetter
Fotos

Freelancer